Meillä ikkunoiden valmistuksen taito on juurtunut syvälle, sillä yrityksemme toimii alalla jo kolmannessa sukupolvessa. Jatkuvasti kasvaneen toiminnan myötä tuotantotilat ovat laajentuneet matkan varrella jo useaan otteeseen. Nykyään valmistamme ikkunoita Joensuussa kahdessa pitkälti automatisoidussa tehtaassa.

Vuosikymmeniä kestäneen toimintamme aikana meillä on ollut kyky ajatella ikkunoiden valmistuksesta eri tavoin kuin muut. Huomasimme jo varhain, että perinteinen toimintatapa, eli sarjatuotannon pitkäkierto johti virheriskin kasvamiseen. Ongelmat huomattiin usein vasta viikkojen kuluttua. Niinpä aloimme valmistaa osat ikkunakohtaisesti. Huomasimme sen toimivan erinomaisesti. Ikkuna saatiin nopeasti valmiiksi ja laadukkaaksi, koska mahdolliset ongelmat havaittiin heti.

Tuotantolinjamme virtaa jouhevasti, ja pystymme valmistamaan asiakkaan tilaamat ikkunat tehokkaalla aikataululla. Kun yksilölliset ikkunat valmistuvat virheettömiksi ja sovitussa aikataulussa, ovat kaikki osapuolet taatusti tyytyväisiä.

Vaikka toimintamme on vuosikymmenien varrella kasvanut merkittävästi, jokainen ikkuna valmistetaan edelleen huolella ja laatua vaalien.