Karelia-Ikkuna Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Karelia-Ikkuna Oy:n asiakasrekisterin rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Karelia-Ikkuna Oy, Y 0856646-3

Yhteyshenkilö: Otto Ahtonen, toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@kareliaikkuna.fi

Tietosuojahenkilö: Kati Toppari
etunimi.sukunimi@kareliaikkuna.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Karelia-Ikkuna Oy:n asiakkaalta saamaa henkilötietoa käytetään yksinomaan asiakassuhteiden ja mahdollisten sopimussuhteiden käytännön ylläpitoon ihmisten välillä toiminnan eri tasoilla.

Tällä hetkellä nettisivuiltamme ei kerätä henkilötietoja.

Tietoja käsitellään EU: tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.


Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakastiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, Y-tunnus, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite. Sensitiivistä tietoa ei tallenneta.


Säännönmukaiset tietolähteet

–       Asiakkaat itse
–       Markkinointitapahtumat
–       Asiakaspalveluhenkilöt
–       Myyntihenkilöstö


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Pääasiallisena käsittelyperusteena on asiakassuhde eli toisin sanottuna sopimuksen täytäntöönpano tai sopimusta edeltävän toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.


Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Karelia-Ikkuna Oy ei käsittele tai siirrä henkilötietoja EUn tai ETA:n alueen ulkopuolella.


Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.


Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. A) Manuaalinen aineisto. Kaikki henkilötiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja niitä käsitellään luottamuksellisina.
  2. B) ATK:lla käsiteltävät tiedot. Tiedot ovat tietokannassa, jotka ovat suojattu palomuurein ja salasanoin.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on jatkossa saatavilla enemmän ja läpinäkyvämmin tietoa mitä tietoja yrityksiltä heistä löytyy ja miten tietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on mahdollisuus vaikuttaa, miten tietoja käsitellään ja saada tietoja henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröity voi:

  • tarkistaa omat henkilötiedot (tarkastuksesta ja raportoinnista Karelia-Ikkuna Oy voi veloittaa kohtuullisen korvauksen)
  • oikaista virheelliset henkilötiedot
  • ”tulla unohdetuksi”
  • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
  • pyytää henkilötietojen siirtämistä
  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä (markkinointi, automatisoitu päätöksenteko ml. henkilöprofilointi)

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Yritys varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

Tarkastuspyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksiin liittyvä pyyntö tulee lähettää sähköpostitse yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot on ilmoitettu selosteen yläosassa. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.