Ekologisuus

Meille ekologisuus on avainarvo Karelia Ikkunoita valmistaessa. Pitkän historiamme aikana olemme aina pyrkineet kehittämään tuotantoamme mahdollisimman ympäristöystävälliseksi.

Ikkunat ovat rakennuksen lämpöä eristäviä osia, sillä niiden osuus kodin energiankulutuksesta voi olla jopa 20 prosenttia. Huolella valmistetuilla ja energiatehokkailla Karelia Ikkunoilla sekä oikein säädetyllä ilmanvaihdolla saavutetaan aidosti merkittävää energiansäästöä.

Kotimainen puu on meille materiaalina arvovalinta. Ikkunoiden puu-alumiinipuite on äärettömän kestävä ratkaisu ja sen käyttöikä on pitkä. Puun ekologisuusetu on myös merkittävä, sillä muovin kaltaiset materiaalit tuottavat runsaasti jätettä ja niiden kierrätettävyys on huono. Meillä karmien ja puitteiden valmistuksessa syntyvät purut käytetään oman tehtaan lämmöntuotantoon ja muut valmistusjätteet kierrätykseen.

Olemme yrityksen alkutaipaleelta asti käyttäneet tuotannossamme vesiohenteisia maaleja ja sen ohella kehittäneet muun muassa maalihukan minimointiin tähtääviä ratkaisuja. Hyödynnämme myöskin maalausprosessissa käytetyn lämpimän ilman ottamalla sen talteen ja käyttämällä sitä muiden tilojemme lämmitykseen.